Vítejte na webu Cimbálové muziky Mladí z Čejče s primášem Leošem Porubou.

Psal se podzim roku 1993, kdy muzikant, učitel hry na housle a patron folkóru v naší obci pan Josef Válek se skupinkou dětí, které se učily hrát na housle, kontrabas a cimbál, založil mladou cimbálku. Tehdy nás bylo jedenáct malých muzikantů a tři ještě menší zpěváčci. Muzikantské pole neorané a spousta práce před námi...

Úsilí našeho učitele a naše snažení přineslo ovoce a první vystoupení před veřejností se odehrálo v květnu roku 1994. Během dalších let, kdy jsme se hlavně učili, jak "cimbálku" hrát a co hra na jednotlivých postech v muzice obnáší a kdy nás svědomitě vedl pan Válek, jsme prohlubovali jak muzikantské znalosti a zkušenosti, tak kamarádství v kolektivu a lásku k muzice a moravskému folklóru. Bylo to období pódiových vystoupení na přehlídkách dětských cimbálových muzik a menších vystoupení v naší obci a nejbližším okolí. Hrávali jsme tehdy většinou sami svým sólistům, a nebo jsme doprovázeli některé dětské folklórní soubory. Někteří muzikanti a zpěvák postupem doby odešli, ale zase s přibývajícími lety začaly hrávat naše, tehdy ještě malé, zpěvačky.

Přibližně od roku 1999, kdy to již naše muzikantské umění umožňovalo, jsme začali hrávat a bavit návštěvníky na koštech vín, besedách u cimbálu, vernisážích a dalších akcích i ve vzdálenějším okolí.

Od roku 2001 se ustálil počet stálých členů muziky na osmi lidech a od této doby již hrajeme ve stále stejném obsazení. Naše muzika během své historie začala spolupracovat s tanečními a pěveckými folklórními soubory, doprovázeli jsme pěvecké soutěže, a rozšiřovali repertoár nejen v oblasti folklóru. Začali jsme všem lidem, kteří si to přáli, rozdávat radost a potěšení nejen z moravské "pěsničky" jak po celé Moravě, tak i v Čechách.

A jak to bylo se jménem?

Něco málo k historii našeho jména, které jsme vlastně zdědili. První rok byla naše muzika téměř beze jména. Název Mládí byl známý jako název cimbálové muziky, kterou založil pan Válek v roce 1971. V roce 1994 se však tato muzika vzdala svého dosavadního názvu a začala vystupovat se jménem Cimbálová muzika Josefa Válka a jméno Mládí zůstalo nám. Mladí jsme a doufáme, že díky muzice, která rozhodně nestárne, a také díky našemu jménu stále, mladí zůstaneme.


Kdo si hraje, tak nezlobí - proto byste měli vyzkoušet karetní hru blackjack, kde se dá vydělat i nějaká koruna navíc.